G. Visser

Individu en geschiedenis

De existentiële praxis van denkers als Kierkegaard, Camus, Dostojewski kan een bron van inspiratie vormen voor die generaties die zich weggedrukt voelen in het door hen bestreden collectivisme van een gemeenschap die alles in het politieke vlak trekt.

verschenen: Maart 1975, blz. 534

jaargang: 42/06