Paul Verhaeghen

Individuele ontwikkeling en historische context

Een probleem voor de ontwikkelingspsychologie

In de (ontwikkelings)psychologie groeit steeds meer belangstelling voor de historische bepaaldheid van de menselijke levensloop. Uitgaande van een brede definitie van het begrip geschiedenis en van een handelingstheoretisch mensbeeld schetst de auteur een model dat de individuele en collectieve geschiedenis met elkaar verbindt. ontwikkelingspsychologie (1989)

verschenen: Oktober 1989, blz. 58

jaargang: 57/01