Jef Van Gerwen

Individuen in de grote samenleving

Een gesprek met John Coleman over Robert Bellah

Volgens de Amerikaanse jezuïet John Coleman, socioloog na Max Weber, Emile Durkheim en Robert Bellah, hoeft het hedendaags individualisme van de moderne westerling geen hinderpaal te zijn voor maatschappelijk engagement:: het is er integendeel een noodza kelijke voorwaarde van.

verschenen: Juni 1993, blz. 498

jaargang: 60/06