P.W. Schilpzand

Indonesië’s Nieuwe Orde bekritiseerd

Er is de laatste maanden veel geschreven over de situatie en de verwachtingen ten aanzien van Indonesië. Als dit artikel verschijnt, zijn de verkiezingen reeds achter de rug. Toch heeft de auteur een grondige analyse trachten te geven van de ontwikkelingen, opdat wij in staat worden gesteld met kennis van zaken te oordelen over een rijk dat zoveel tegenstellingen in zich bergt.

verschenen: April 1978, blz. 634

jaargang: 45/07