L.L.S. Bartalits

Ineenstorting van de Amerikaanse Indochina-politiek

Aan de hand van de ontwikkelingen in voornamelijk Cambodja en Laos, meer nog dan door de gebeurtenissen in Vietnam, maakt de auteur duidelijk hoe opportunistisch vaak het beleid van de Verendigde Staten is geweest. Hun simplisme om alles als ‘communisme’ te beschouwen, waar het, zeker in een vroeger stadium, om meer nationale bewegingen ging, is hun duur te staan gekomen.

verschenen: Juli 1975, blz. 867

jaargang: 42/10