Stockx & Vandermosten

Inflatiebeteugeling : van symptoombehandeling tot beleid

De klassieke, in het verleden zo vaak met goed gevolg beproefde middelen ter bestrijding van een inflatie, blijken steeds minder opgewassen te zijn tegen een evolutie die overwegend van structurele aard is. De (geleidelijke) verwezenlijking van een economisch-sociaal milieu, waarin de inflatie niet langer zou gedijen, veronderstelt een hele omwenteling in de opvattingen, gewoonten en maatregelen, die buiten de strikt economische sfeer onze samenleving beïnvloeden.

verschenen: Oktober 1975, blz. 3

jaargang: 43/01