J. Haers & H. Jans

Informatica en computer in onderwijs

In een aantal buurlanden hebben informatica en computer, zowel in principe al sin de praktijk, al een aanzienlijke plaats en functie verworven in het middelbaar onderwijs. Na een summiere verkenning van de argumenten die voor de invoering van de computer op school aangedragen worden, gaat het artikel uitvoeriger in op het zogeheten algoritmisch denken dat de onontbeerlijke schakel vormt tussen de ons vertrouwde probleemstellingen en de verwerking daarvan ten behoeve van de programmeertaal van de computer.

verschenen: Juli 1984, blz. 928

jaargang: 51/10