F. Van Neste

Informatica, geneeskunde en recht

De veralgemeende invoering van gecomputeriseerde medische informatie die, bij wijze van een medische kaart, in het bezit van de individuele patiënt zou komen, roept een aantal nieuwe vragen op omtrent de mogelijk sterkere positie en grotere (?) vrijheid van de patiënt, en een nodige herdefiniëring van het medische beroepsgeheim

verschenen: Februari 1988, blz. 387

jaargang: 55/05