Jan Servaes

Informatierecht en mensenrechten

De auteur plaatst vraagtekens bij de wijze waarop informatierechten en mensenrechten in tijd en ruimte geïnterpreteerd worden. Verschillen in interpretatie kunnen deels op basis van veranderende machtsfactoren, deels ook vanuit een verschil in culturele achtergrond verklaard worden. Hij illustreert dit voor de discussie over de nieuwe informatie-orde. Maar ook de berichtgeving over en de reactie op de Golfcrisis zou als voorbeeld kunnen dienen. mensen- en informatierechten (1991)

verschenen: April 1991, blz. 601

jaargang: 58/07