Miguel León-Portilla

Inheemse bevolkingsgroepen en culturele globalisering

Globalisering is meer dan een economisch begrip: het fenomeen betreft alle dimensies van het maatschappe lijk leven, en heeft zich te allen tijde voorgedaan. Mexico is er een boeiend voorbeeld van. Sinds de Spaanse verovering hebben de inheemse bevolkingsgroepen meerdere globaliseringsprocessen ondergaan. Thans komen ze op voor een eigen plaats in een wereld die de neiging heeft alle minderheidsgroepen overal dezelfde homogene cultuur op te leggen.

verschenen: Mei 2001, blz. 412

jaargang: 68/05