Herman Simissen

Innere Emigration in het Derde Rijk

Verzet of ‘verraad der klerken’?

Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, en nadien niet minder, werd er fel gediscussieerd over de zogeheten innere Emigration: schrijvers die zich in de periode van het Derde Rijk terugtrokken uit het openbare leven, en als het ware in ballingschap gingen in eigen land. Was dit een vorm van verzet, of juist ‘verraad der klerken’? Recent onderzoek werpt een nieuw, opmerkelijk licht op deze discussie.

verschenen: December 2011, blz. 985

jaargang: 78/11