S.W. Couwenberg

Integraal en splitsend denken

Twee denkwijzen in de burgerlijke cultuur

Met haar holistische visie op mens, natuur (en God) was de Romantiek een eerste, zij het vergeefse, cultuur-historische reactie tegen de opmars van het nieuwe cultuurtype, waar het reductionistisch-analytisch denken van wetenschap en techniek alsmaar grotere triomfen vierde. Intussen zijn de heilloze gevolgen van dit doorgedreven splitsend en versplinterend denken zo algemeen en manifest geworden dat zij een brede tegenstroom op gang brachten, waarin zowel binnen als tussen de vele wetenschappen zelf naar een integrale benadering van de hele werkelijkheid wordt gestreefd.

verschenen: Februari 1985, blz. 407

jaargang: 52/05