Herman De Dijn

Integrale kwaliteitszorg

Een waanidee?

Het idee van integrale kwaliteitszorg (IKZ) dat oorspronkelijk thuishoorde in de sfeer van de goederenproduktie wordt nu uitgebreid tot het domein van diep-menselijke relaties als opvoeding en zorgverlening. Gaat het hier om een toe te juichen ontwikkeling, of om de verre van onschuldige uiting van het moderne, contradictorische verlangen naar totale beheersing van het leven? integrale kwaliteitszorg

verschenen: Juni 1991, blz. 777

jaargang: 58/09