Jan Willem Duyvendak & M. Hurenkamp

Integreren in een uniform land

De mare wil dat wij geïndividualiseerd zijn, autonome en onafhankelijke burgers. Dat komt goed van pas om een onderscheid tussen ‘ons’ en ‘de migranten’ aan te brengen. Die vertonen immers allemaal nog traditioneel kuddegedrag. Maar recent onderzoek stelt de individualisering nogal ter discussie. Wat als wij ondanks alle emancipatie ook nog steeds kuddedieren zijn?

verschenen: April 2005, blz. 312

jaargang: 72/04