Johan Leman

Intellectuele en culturele wisselwerking

tussen Vlaanderen en zijn minderheden

Op enkele en dan nog weinig overtuigende uitzonderingen na, blijkt er van enige intellectuele en culturele wisselwerking tussen Vlaanderen en zijn (raciale, culturele) minderheden geen spraak te kunnen zijn. De auteur wijst drie mogelijke oorzaken of wortels van die situatie aan: vooreerst het feit dat Brussel (de veruit belangrijkste migratiepool) nog steeds niet als Vlaanderens eigenlijke hoofstad functioneert:: vervolgens de overwegend defensieve instelling van de Vlaamse cultuurdragers:: en tenslotte een, allicht van het koloniaal verleden overgeërfde, algeneme vooringenomenheid tegen de Derde Wereld.

verschenen: Juli 1988, blz. 934

jaargang: 55/10