Zygmund Bauman

Intellectuelen in de postmoderne wereld

Het begrip ‘intellectueel’ is van recente datum. In een artikel in l’Aurore Littéraire van 13 januari 1898 verwees de hoofdredacteur met deze term naar vakspecialisten die zich groepeerden rond een politiek idee. Sindsdien kwam de positie van de intellectueel steeds meer in het gedrang. Intellectuelen zijn niet langer legislatoren maar hoogstens nog interpretatoren van diverse, autonome culturele stijlen.

verschenen: Oktober 1994, blz. 771

jaargang: 61/09