Rudi Laermans

Internationale Kunstenfestivals

Plaatsen van verplaatsingen?

Waarom internationale theater-, dans- of kunstenfestivals? Zijn het inderdaad ontmoetingsplaatsen, plekken van vreedzame verstandhouding, waar even een quasi-utopische, machtsvrije dialoog tussen uiteenlopende culturen en tradities mogelijk is? Valt het officiële festivaldiscours wel te rijmen met de vaststelling dat kunststromingen grensoverschrijdende bewegingen zijn geworden? Kunst staat bovendien meer dan ooit in het teken van noties als zelfexpressie, individualiteit, persoonlijke authenticiteit…

verschenen: Oktober 1995, blz. 804

jaargang: 62/09