Jakob van Wielink en Leo Wilhelm

Interne en externe zingeving bij verlies

Betekenisgeving is een bij uitstek menselijk vermogen. Een vermogen dat danig op de proef wordt gesteld in tijden van persoonlijk verlies. Het hervinden van zin en het opnieuw toekennen van betekenis lijkt de meest uitdagende opdracht bij het leren omgaan met dat verlies. In dit artikel worden twee richtingen verkend waarin betekenis of zin kan worden gevonden: binnen en buiten de mens.

verschenen: November 2012, blz. 907

jaargang: 79/10