Jacques De Visscher

Interview met Jaap Kruithof

In een gesprek met de Gentse moraalfilosoof gaat de auteur in op fundamentele vragen als: de (on-)mogelijkheid, de voorwaarden, de eigen aard van de wel heel bijzondere soort wetenschap die de moraalwetenschap is. De auteur blijkt wel degelijk het wetenschappelijk karakter ervan te handhaven, maar wil zich tevens bezinnen op de voor-onderstellingen van ook deze wetenschap.

verschenen: Juni 1974, blz. 863

jaargang: 41/09