Diane Phillips

Iris Muroch: filosofe en romanschrijfster

Iris Murdoch, die vele jaren filosofie doceerde te Oxford, heeft sinds 1954 zowat om de twee jaar een roman gepubliceerd. Haar jongste werk The Philosopher’s Pupil van 1980, daagt de lezer ahw uit om na te trekken in welke mate de romanpersonages van de auteur haar eigen filosofische opvattingen en overtuigingen verwoorden en verbeelden.

verschenen: Maart 1984, blz. 535

jaargang: 51/06