John W.M. Verhaar

Ironie en liberalisme

De Amerikaanse filosoof Richard Rorty noemt het postmoderne besef van relativiteit ‘ironie’. De ‘ironist’ is zich bewust van de contingentie van zijn leven en van alles wat dat leven bepaalt. Voor hem zijn zowel subject als object in rook opgegaan, daarom houdt hij zich bezig met alles wat zich daar tussen bevindt: cultuur, kunst… maar vooral: taal. Rorty (Richard) : over de “ironist”

verschenen: Maart 1992, blz. 547

jaargang: 59/06