Erik Brusten

Is de eenmaking van Duitsland onvermijdelijk?

De vreedzame revolutie in de DDR heeft de Duitse kwestie weer op de politieke agenda bovenaan geplaatst. De trein richting eenmaking lijkt niet meer te stoppen. Maar tegelijk met het enthousiasme komen ook de angst en de vragen weer bovendrijven. De kernvraag is die naar de plaats van het eengemaakte Duitsland in de nieuwe Europese architectuur, een vraag die heel wat inventiviteit van de Europeanen vereist. Duitsland : eenmaking onvermijdelijk ?

verschenen: Juni 1990, blz. 790

jaargang: 57/09