Rika Heymans

Is er in Annie Romein-Verschoor

een romanschrijfster verloren gegaan?

Een ‘feministe voor halve dagen’ werd zij onlangs nog genoemd. In haar onlangs opnieuw uitgegeven Herinneringen schetst Annie Romein-Verschoor, de vrouw en medewerkster van de historicus Jan Romein, haar levensgang en emancipatie: een indrukwekkende bezinning over vrouw-zijn in deze eeuw. De beschrijving van haar contacten met de historici Huizinga, Geyl en Presser (en met b.v. die andere grote Nederlandse vrouw, Henri√ętte Roland Holst) maakt van deze Herinneringen een brok sociale en culturele geschiedenis van een ‘op de kentering der tijden’ geboren generatie. Romein-Verschoor (Annie) : capaciteiten van roman-schrijfster ?

verschenen: Februari 1989, blz. 441

jaargang: 56/05