Roger Lenaers

Is er nog katholieke school na de secularisatie?

In onze geseculariseerde maatschappij moet de katholieke school haar doelstellingen hoogdringend nieuw definiëren. Ze is immers geboren in een andere maatschappij, een door het christendom gedoopte en gevormde. En die bestaat niet meer. Zonder een nieuwe positiebepaling verliest de katholieke school haar bestaansreden en haar bestaansrecht. Is er nog behoefte aan een katholieke school? En hoe kan zij op een zinnige wijze in die behoefte voorzien?

verschenen: April 1987, blz. 579

jaargang: 54/07