Arthur Cools

Is hermeneutiek nog actueel?

Feestbundel voor Theo de Boer

Is het filosofisch project van de hermeneutiek in de huidige postmoderne context achterhaald? De feestbundels die aan Theo de Boer naar aanleiding van zijn emeritaat werden aangeboden, wijzen in die richting. ‘De vier zuilen van de filosofie’ en ‘Pleidooi voor interpretatie’, recente publicaties van Theo de Boer zelf, tonen echter dat de hermeneutiek een ‘kunst van het interpreteren’ heeft ontwikkeld die filosofisch nog steeds relevant is.

verschenen: November 1998, blz. 901

jaargang: 65/10