Antoon Vandevelde

Is het kapitalisme ethisch?

Het antikapitalisme is omgedoopt tot antiglobalisme, maar net als het kapitalisme brengt de globalisering tegelijk, in één en dezelfde beweging, zowel het beste als het slechtste voort. In dit artikel wordt geprobeerd de ambivalentie van het kapitalisme te ontrafelen.

verschenen: Oktober 2005, blz. 804

jaargang: 72/09