L. Geysels

Is Jezus GOD of JEZUS God ?

In zijn verkenning van een stukje oergeschiedenis van de christelijke geloofsbelijdenis toont de auteur aan dat het nuttig en nodig is het accent ook eens te verschuiven binnen het geijkte, bijwijlen te stereotiepe religieuze taalgebruik. En dat, verre van het gelovig inzicht te verarmen, deze accentverschuiving het wezenlijk verrijkt.

verschenen: Mei 1977, blz. 686

jaargang: 44/08