Janice Broun

Islam in de Sovjetunie

Ondanks het onverbloemde en van gewelddadige vervolging hoegenaamd niet vieze atheïsme van de officiële en politieke instanties in de Sovjet-republieken, getuigt de islam in die landen van een opmerkelijke vitaliteit en dynamisme. De auteur gaat in op enkele karakteristieke moslim-tradities, die kunnen verklaren waarom deze religieuze gemeenschap, veel beter dan alle andere en met name de christelijk-orthodoxe, haar identiteit wist te handhaven en zelfs te versterken.

verschenen: Februari 1983, blz. 422

jaargang: 50/05