Erik Faucompret

Israël en de Intifadah (II)

In een tweede bijdrage over de Intifadah behandelt de auteur de z.i. fundamentele oorzaken van de recente radicalisering van het Palestijns verzet: de verscherpte Israëlische repressiepolitiek in de bezette gebieden, en het failliet van de internationale, veelal bilaterale vredesinspanningen rond het Israëlisch-Arabisch conflict.

verschenen: November 1988, blz. 154

jaargang: 56/02