Filip Goossens

Israël en het doorbreken van een impasse

Ook met de totstandkoming van een regering van nationale eenheid is er nog geen doorbraak in zicht van de impasse in het Israëlisch-Arabisch conflict. De door ‘buitenstaanders’ zo makkelijk gevorderde ontruiming van de bezette gebieden wordt alsmaar onwaarschijnlijker, omdat die vestiging in bijbelse landstreken, in zionistisch perspectief, heel nauw samenhangt met de rechtvaardiging van het bestaan zelf van de staat Israël. De bezetting van gebieden evenwel, waar een groot aantal iet-joden leven en geen volwaardige staatsburgers kunnen noch mogen worden, doet tegelijk afbreuk aan de oorspronkelijke, eveneens zionistische opzet van een democratische joodse staat. Met die spnning of contradictie tussen joods en democratisch is Israël zelf nog niet in het reine gekomen, ongeacht de posities van zijn Arabische buren.

verschenen: Januari 1985, blz. 337

jaargang: 52/04