E. Faucompret

Israël in en tegenover Afrika

Door onverzoenlijke buurstaten omringd zag Israël zich wel verplicht met verder afgelegen landen economische en politieke, handels- en vriendschapsbetrekkingen aan te knopen. Uitermate belangrijk in conceptie en efficiëntie was de Israëlische ontwikkelingshulp in talrijke Afrikaanse landen. De auteur bespreekt oorzaken en gevolgen van de politieke breuk die in 1973, ondanks al die prestaties, een hard en pijnlijk feit werd.

verschenen: Juli 1977, blz. 892

jaargang: 44/10