Ludo Abicht

Israël – Palestina 1947-2007

Zestig jaar volgehouden koers

In november 1947 keurden de Verenigde Naties het Verdeelplan goed dat aan de basis ligt van de stichting van de Joodse staat. Dat jaar begon tevens de, volgens de Israëlische historicus Ilan Pappé systematische, verdrijving van de Palestijnse bevolking. I

verschenen: Januari 2008, blz. 8

jaargang: 75/01