Leo Geerts

Jaap Kruithof: tussen theorie en empirie

Door zijn omvangrijk werk hoort Kruithof ongetwijfeld thuis in de rij hedendaagse moralisten die, op grond van empirische (antropologische, sociologische…) analyses proberen te komen tot een omschrijving en ‘aanbeveling’ van een aantal morele waarden. Niet te verwonderen is dat daarbij de bekende maar nog steeds prangende vraag rijst: of en hoe men van welk ‘Sein’ tot enig bindend ‘Sollen’ kan besluiten dat alle menselijke ervaring recht laat wedervaren.

verschenen: Juli 1985, blz. 806

jaargang: 52/10