Ludo Abicht

Jacob Israël de Haan en Sjealtiël Abarbanel

De waarheid als mix van feiten en fictie

In 2015 verscheen Onrust, Jan Fontijns biografie van Jacob Israël De Haan, bijna gelijktijdig met de Nederlandse vertaling van de roman Judas van de Israëlische schrijver Amos Oz. Het viel op dat de ideeën, acties en tragische levenslopen van de fictieve figuur van de zionistische dissident Sjealtiël Abarbanel in de roman en het historische personage van de dichter, sociaal activist en religieus zionist De Haan opvallend op elkaar leken. Dit was de aanleiding tot dit vergelijkende essay.

verschenen: Mei 2016, blz. 400

jaargang: 83/05