Geert Lernout

James Joyce: ‘Ulysses’

Met Ulysses schreef de Ierse schrijver James Joyce een roman die dit literaire genre ingrijpend veranderde. Zijn experimenten werden door latere schrijvers overgenomen en zijn zo vanzelfsprekend geworden dat niemand nog weet van wie ze oorspronkelijk zijn. De inhoud van de roman is triviaal en onbelangrijk: op 16 juni 1904 gebeurt er in Dublin nauwelijks iets dat echt belangrijk is. Maar de manier waarop Joyce dat ‘nauwelijks iets’ beschrijft, heeft de literatuur van de volgende eeuw grondig veranderd.

verschenen: December 2004, blz. 991

jaargang: 71/11