Joris Note

Jan Arends, stoorzender

In tegenstelling met de reeds verschenen studies van overwegend biografische aard, wenste de auteur in te gaan op de literaire thematiek en verwoording van Jan Arens’ verhalend en dichterlijk werk. Het blijkt daar hoofdzakelijk te gaan om vele variaties op het thema van een voorbestemde en ongeneeslijke eenzaamheid, die nog verergert door het besef van de schrijver dat hij de taal van de ‘anderen’ moet gebruiken, en haar geweld dient aan te doen om zijn gestoord zijn en zijn verstoring enigermate te kunnen uiten.

verschenen: Mei 1985, blz. 619

jaargang: 52/08