L.L.S. Bartalits

Japan en de Verenigde Staten

De overeenkomsten die in het eerste artikel besproken worden, hebben primair hun terugslag op de verhouding van Japan tot de Verenigde Staten. Premier Tanaka heeft het roer helemaal omgegooid en Japan van dienaar der Verenigde Staten veranderd in een volwaardige concurrent.

verschenen: November 1972, blz. 114

jaargang: 40/02