Jan Swyngedouw

Japan en het westen

Een ambivalente verhouding

Jarenlang heeft Japan opgekeken naar het Westen als hét model van vooruitgang. Nu het zelf is opgeklommen tot een eersterangsnatie richt het zijn koers meer en meer op de Aziatische buurlanden en potentiële concurrenten. Bepalend voor zijn vaak ambivalente houding tegenover buitenlandse invloeden blijft echter de Japanse wa: het behoud en versterken van de eigen harmonische ‘geest’.

verschenen: Januari 1994, blz. 35

jaargang: 61/01