L. Bartalits

Japan sluit vriendschap met China

Het voor kort tot stand gekomen vredes- en vriendschapsverdrag tussen Japan en de Chinese Volksrepubliek geldt nu reeds als een belangrijk historisch feit. Die toenadering tussen de twee machtigste staten van Azië bedoelt veel minder oude geschillen op te lossen dan wel de gemeenschappelijke cultureel-historische wortels opnieuw te bevestigen en samen een op de toekomst gerichte politiek te bedrijven.

verschenen: Januari 1979, blz. 45

jaargang: 46/04