Henry M.V. Buntinx

Japan

Japan wordt een grote mogendheid, naast en niet zomaar na de USA, de Sovjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek. Daarbij rijst de vraag, of Japan het dan nog lang kan uitstellen ook veiligheids-verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de hele Oostaziatische regio. De auteur, die onlangs een bezoek bracht aan Japan, onderzoekt de mogelijkheden en de consequenties van die ontwikkeling.

verschenen: April 1971, blz. 719

jaargang: 38/07