L.L.S. Bartalits

Japanse veiligheidspolitiek op een keerpunt ?

Nadat de VS decinnia lang de militaire weerbaarheid van Japan bewust hebben beknot, dringen zij thans aan op een grotere defensie-inspanning en hechtere militaire samenwerking van Japanse zijde. En voor een groeiend aantal japanners komt die beleidswijziging ook tegemoet aan hun streven naar meer nationale onafhankelijkheid en grotere internationale gelding.

verschenen: Juli 1983, blz. 927

jaargang: 50/10