Kris De Boel

Jean Ladrière (1921-2007)

De articulatie van betekenis in wetenschap en religie

Dit is een filosofische bijdrage aan het nadenken over waarheid en betekenis, zowel in een wetenschappelijke als in een godsdienstige context. Uitgangspunt is het denken van de Franstalige Belgische filosoof Jean Ladrière (1921–2007) die in zijn werken pleit voor een wederzijds respect tussen wetenschappelijke logica en religieus discours, zodat de eigenheid van beide ‘taalspelen’ wordt erkend en het ene ‘taalspel’ niet ondergeschikt wordt gemaakt aan het andere.

verschenen: November 2017, blz. 891

jaargang: 84/10