B. Hemelsoet

Jesus en vervolgens de schriften

De moeilijkheid van veel thans verschijnende exegese is dat ze zich beperkt tot de vraag naar het ontstaan van de Schrift, in dit artikel toegespitst op het Nieuwe Testament. Dat is slechts één moment, nl. het moment van het ontstaan. Het Boek dient ook gelezen te worden omzichzelf en wel ‘gelijk geschreven staat’, dwz. in functie van en in relatie tot het Oude Testament. Dit geeft aan het lezen en verstaan van de Schrift een heel ander accent.

verschenen: Juli 1971, blz. 1074

jaargang: 38/10