Ben Hemelsoet

Jesus van Nazaret in Geschriften

De naam Jezus van Nazareth lijkt een program:: degenen die deze naam de voorkeur geven, willen dogmatische boventonen vermijden, zij willen ontkomen aan een eenzijdige ideologie. Anderen willen daarmee reageren tegen de ‘officiële’ kerk, de georganiseerde kerk, die huns inziens het ware beeld van Jezus verduistert. Recente literatuur geeft de auteur aanleiding om deze tendenties onder de loep te nemen.

verschenen: November 1972, blz. 159

jaargang: 40/02