Dries Van Coillie

Jeugd in China

Dankzij de gedeeltelijke liberalisering van de laatste jaren komt er thans veel meer informatie vrij over de ware toedracht van de Culturele Revolutie en haar nog diep nawerkende gevolgen. Er blijken onder de jeugd uitgesproken nieuwe klassentegenstellingen, samen met anti-collectivistische en democratische tendensen te zijn ontstaan. Van officiële zijde maakt men zich zorgen over de aanslepende jeugdwerkloosheid, het echte of vermeende gebrek aan ‘sociale moraal’ en de verontrustende opleving van het religieuze bij vele jonge mensen.

verschenen: April 1983, blz. 606

jaargang: 50/07