M. van Tijn

Joden tussen revolutie en contra-revolutie

Een uitvoerige bespreking van het belangrijke boek van Prof. Talmon van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, ‘Israel among the Nations’. Tevens biedt dit de gelegenheid een uit het jiddisch vertaald gedicht onder de aandacht te brengen.

verschenen: Mei 1971, blz. 828

jaargang: 38/08