L.L.S. Bartalits

Joegoslavië en de Sovjet-Unie van 1945 tot 1970

De Joegoslavische communisten zullen zich tegen een aanval van de Sovjet-Unie op hun land in bloedige strijd verdedigen en daartoe ongetwijfeld westerse hulp welkom heten. Maar zij weten evengoed dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ook het einde van hun socialistisch experiment in Joegoslavië met zich mee zou brengen.

verschenen: Maart 1972, blz. 549

jaargang: 39/06