Jan Kerkhofs

Johannes Paulus II en de Zwitserse lokale kerk

In het vooruitzicht van het bezoek van Johannes Paulus II aan België loont het allicht de moeite even terug te blikken op ’s pausen bezoek aan een land dat, evenals België, klein en rijk is, meertalig, ideologisch en religieus verdeeld. Op het buitenkerkelijke vlak bleek de paus ‘progressiever’ te zijn dan de in hun welvaart en neutraliteit verschanste Zwitsers, maar over binnenkerkelijke kwesties kwam de dialoog met de vrijheidslievende en vrijmoedige Zwitsers nauwelijks van de grond.

verschenen: Oktober 1984, blz. 32

jaargang: 52/01