Edgard Van de Velde

John Locke, John Rawls en de taxshift in België

Aangezien een democratie zowel de doelstellingen van vrijheid als gelijkheid nastreeft, zijn op basis van het tweede rechtvaardigheidsprincipe van John Rawls en het rechtsstaatprincipe en de beperkingen van de individuele vrijheid zoals omschreven door John Locke, twee taxshifts prioritair: (1) een taxshift van belasting op arbeid naar belasting op erfenissen en schenkingen; (2) een taxshift van de door de staatsschuld gecreëerde last op de komende generaties naar het deel van de huidige generatie dat zijn bijdrageplicht vermijdt in de schaduweconomie.

verschenen: September 2016, blz. 678

jaargang: 83/08