Ed de Moor

Jonge Egyptische schrijvers in opstand

*Egyptische schrijvers* *Al-Tali’ah* *Politiek maandblad* *socialistische revolutie*

verschenen: Januari 1971, blz. 426

jaargang: 38/04